ISOFAS-LMG

Zastosowanie:
Płyty lamelowe z wełny mineralnej ISOFAS-LMG fazowane oraz jednostronnie gruntowane przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:
- stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (np. stropy garaży, piwnic, itp.) ocieplanych w systemie garażowym (metodą natryskową).

Płyty posiadają jednostronnie sfazowane krawędzie.

Właściwości:
• produkowane z naturalnych surowców,
• wysokie walory izolacyjne,
• wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczeń,
• wysokie parametry mechaniczne,
• niepalne (zwiększają klasę odporności ogniowej budynku),
• skuteczność w unikaniu powstawania mostków termicznych zapewniona poprzez mijankowy montaż płyt,
• łatwość cięcia i montażu.


1. Strop
2. Zaprawa klejąca
3. ISOFAS-LMG
4. Tynk

 

Płyty z wełny mineralnej ISOFAS-LMG dzięki wysokim wartościom współczynnika oporu cieplnego RD oraz naturalnym właściwościom pochłaniania dźwięków, poprawiają akustykę pomieszczeń zwiększając jednocześnie energooszczędność budynku przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego mikroklimatu wewnątrz obiektów.

UWAGA!
Należy pamiętać aby przy ociepleniu budynku płytami z wełny mineralnej ISOFAS-LMG wszystkie zastosowane komponenty chemii budowlanej (m.in. klej do płyt z wełny mineralnej, tynk strukturalny, zaprawa zbrojąca) były pochodzenia mineralnego i nie stanowiły bariery dla dyfundującej z budynku pary wodnej.

Parametry

ISOFAS-LMG

MW-EN 13162-T5-CS(Y)30-TR60-WS-MU1

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów)<100 mm PN-EN 823 [mm/mm] T5 - 1mm /+3mm
Grubość (klasa tolerancji wymiarów)≥100 mm [%/mm] -1%/+3mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Wytrzymałość na ściskanie
PN-EN 826 [kPa] CS(Y)30 ≥ 30
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR60 ≥ 60
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,041
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 80

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

Grubość [mm]
50 80 100 120 150 160 180 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,20 1,95 2,40 2,90 3,65 3,90 4,35 4,85

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
50 1200 200 240 57,60 2,880
80 150 36,00 2,880
100 120 28,80 2,880
120 100 24,00 2,880
150 80 19,20 2,880
160 70 16,80 2,688
180 60 14,40 2,592
200 60 14,40 2,880

Do pobrania | ISOFAS-LMG