ISOFAS 35

Płyty ISOFAS 35 z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej,akustycznej i ogniowej:

 • ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-mokrą w tzw. systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

 • 1. Zaprawa klejąca
 • 2. ISOFAS 35
 • 3. Łącznik mechaniczny z rdzeniem stalowym
 • 4. Zaprawa zbrojąca
 • 5. Siatka z włókna szklanego
 • 6. Podkład tynkarski
 • 7. Tynk mineralny
 • 8. Farba elewacyjna
 • 9. Listwa cokołowa
2

Właściwości

 • znakomite właściwości mechaniczne i parametry fizyczne,
 • niepalne, stanowią barierę dla ognia,
 • hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 • posiadają doskonały współczynnik przewodzenia ciepła.

Parametry

ISOFAS 35

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10)20-WS-WL(P)-MU1-AFr5 d=50÷200 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100 mm PN-EN 823 [mm/%] T5 - 1 mm / + 3 mm
≥100 mm [%/mm] - 1% / + 3 mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa]

CS(10)20

≥ 20
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR10 ≥ 10
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Opór przepływu powietrza PN-EN 29053 [kPa·s/m2] AFr5 ≥ 5
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,035

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
50 60 80 100 120 140 150 160 180 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,40 1,70 2,25 2,85 3,40 4,00 4,25 4,55 5,10 5,70

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50 1000 600 8 4,80 0,240 24 115,20 5,760
60 6 3,60 0,216 24 86,40 5,184
80 5 3,00 0,240 24 72,00 5,760
100 4 2,40 0,240 24 57,60 5,760
120 3 1,80 0,216 24 43,20 5,184
140 3 1,80 0,252 20 36,00 5,040
150 2 1,20 0,180 32 38,40 5,760
160 2 1,20 0,192 28 33,60 5,376
180 2 1,20 0,216 24 28,80 5,184
200 2 1,20 0,240 24 28,80 5,760