ISOFFIT

Płyty lSOFFIT z wełny mineralnej jednostronnie pokryte welonem, przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

  • stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (np. stropy garaży, piwnic, itp.)

Właściwości

  • produkowane z naturalnych surowców,
  • wysokie walory izolacyjne,
  • wysoki komfort akustyczny
  • niepalne

Parametry

ISOFFIT

MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)10-TR5-WS-WL(P)-MU1-AW1,00 d=50÷200 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100 mm PN-EN 823 [mm/mm] T5 - 1mm /+3mm
≥100 mm [%/mm] -1% /+3mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)10 ≥ 10
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR5 ≥ 5
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Poziom ważonego współczynnika pochłaniania dźwięku PN-EN ISO 354 [-] AW1,00 1,00
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,035

Deklarowany opór cieplny RD

 
Grubość [mm]
50 60 70 80 100 120 140 150 180 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,40 1,70 2,00 2,25 2,85 3,40 4,00 4,25 5,10 5,70

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
50 1000 600 96 57,60 2,880
60 80 48,00 2,880
70 64 38,40 2,688
80 60 36,00 2,880
100 48 28,80 2,880
120 40 24,00 2,880
140 32 19,20 2,688
150 32 19,20 2,880
180 24 14,40 2,592
200 24 14,40 2,880