ISOPANEL

Płyty ISOPANEL z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 • ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-mokrą w tzw. systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System),
 • klatek schodowych jako izolacja przeciwpożarowa i termiczna.

 • 1. Zaprawa klejąca
 • 2. ISOPANEL
 • 3. Łącznik mechaniczny z rdzeniem stalowym
 • 4. Zaprawa zbrojąca
 • 5. Siatka z włókna szklanego
 • 6. Podkład tynkarski
 • 7. Tynk mineralny
 • 8. Farba elewacyjna
 • 9. Listwa cokołowa
2

Właściwości

 • wysokie walory izolacyjne,
 • wysokie parametry mechaniczne,
 • łatwe w obróbce i montażu,
 • niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego),
 • produkowane z naturalnych surowców,
 • niski opór dyfuzyjny zapewniający „swobodne oddychanie" przegród,
 • odporność na korozję chemiczną i biologiczną.

Parametry

ISOPANEL

MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 d=25÷49 mm
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 d=50÷200 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) 29÷49mm PN-EN 823 [mm/%] T3 - 3mm /+10%
50÷99mm [mm/mm] T4 -3mm /+5%
≥100 mm [%/mm] -3% /+5mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 29÷49mm PN-EN 826 [kPa] CS(10)15 ≥ 15
50÷200mm CS(10)20 ≥ 20
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 29÷49mm PN-EN 1607 [kPa] TR7,5 ≥ 7,5
50÷200mm TR10 ≥ 10
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5mm 50÷200mm PN-EN 12430 [N] PL(5)250 ≥ 250
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,036

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
30 40 50 60 70 80 100 120 130 140 150 160 170 180 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,75 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,55
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
30 1000 600 10 6,00 0,180 12+16 168,00 5,040
40 6 3,60 0,144 16+20 129,60 5,184
50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
60 5 3,00 0,180 16 48,00 2,880
70 4 2,40 0,168 16 38,40 2,688
80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880
100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880
120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880
130 2 1,20 0,156 20+16 43,20 5,616
140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,688
150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880
160 2 1,20 0,192 12+16 33,60 5,376
170 2 1,20 0,204 12+16 33,60 5,712
180 2 1,20 0,216 12 14,40 2,592
200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880