ISOPANEL-D System ISODACH

Płyty ISOPANEL-D z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 • stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako warstwa podkładowa w dwuwarstwowym systemie izolacyjnym ISODACH, łącznie warstwą wierzchnią ISOROOF-T.

 • 1. Strop gęstożebrowy
 • 2. Paroizolacja
 • 3. ISOPANEL-D (warstwa podkładowa)
 • 4. ISOROOF-T (warstwa wierzchnia)
 • 5. Papa wierzchnia
3

Właściwości

 • twarde,
 • podwyższone parametry mechaniczne,
 • łatwe w obróbce i montażu,
 • niepalne, doskonale spełniające rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 • produkowane z naturalnych surowców,
 • zapewniają odpowiedni komfort cieplny i pozwalają ścianom oddychać,
 • odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 • nie ulegają degradacji,
 • trwałością przewyższają tworzywa sztuczne.

Parametry

ISOPANEL-D System ISODACH

MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 d=50÷200 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100 mm PN-EN 823 [mm/%] T4 - 3mm /+5%
≥100 mm [%/mm] -3% /+5mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)30 ≥ 30
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR10 ≥ 10
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5mm PN-EN 12430 [N] PL(5)250 ≥ 250
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,036

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
50 60 80 100 110 120 140 150 160 180 200
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,35 1,65 2,20 2,75 3,05 3,30 3,85 4,15 4,40 5,00 5,55

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
50 2000 1200 24 57,60 2,880
60 20 48,00 2,880
80 15 36,00 2,880
100 12 28,80 2,880
110 11 26,40 2,904
120 10 24,00 2,880
140 8 19,20 2,688
150 8 19,20 2,880
160 7 16,80 2,688
180 6 14,40 2,592
200 6 14,40 2,880