ISOPANEL-SC

Płyty ISOPANEL-SC z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

  • klatek schodowych,
  • ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-mokrą w tzw. systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

Właściwości

  • wysokie walory izolacyjne,
  • wysokie parametry mechaniczne,
  • łatwe w obróbce i montażu,
  • niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego).

Parametry

ISOPANEL-SC

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10)20-WS-WL(P)-MU1
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) <100 mm PN-EN 823 [mm/mm] T5 - 1 mm /+3 mm
≥100 mm [%/mm] -1% /+3 mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)20 ≥ 20
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR7,5 ≥ 7,5
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Opór przepływu powietrza PN-EN 29053 [kPa·s/m2] AFr ≥ 5
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,035
 

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
30
Opór cieplny RD [m2 K/W]
0,85
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
30 1200 600 8 5,76 0,1728 36 207,36 6,2208