ISOROOF-T System ISODACH

Płyty ISOROOF-T z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 • stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako warstwa wierzchnia w dwuwarstwowym w systemie izolacji ISODACH, łącznie z warstwą podkładową ISOPANEL-D.

 • 1. Strop gęstożebrowy
 • 2. Paroizolacja
 • 3. ISOPANEL-D
 • 4. ISOROOF-T
 • 5. Papa wierzchnia
4

Właściwości

 • uniwersalność zastosowania z innymi podkładowymi płytami izolacyjnymi,
 • znakomite właściwości mechaniczne i podwyższone parametry fizyczne,
 • łatwe w obróbce i montażu,
 • niepalne, stanowią barierę dla ognia,
 • hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 • stosując razem z płytą podkładową skutecznie unika się powstawania mostków termicznych,
 • zapewniają odpowiedni komfort cieplny.

Parametry

ISOROOF-T System ISODACH

MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)60-TR15-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1 d=40 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 823 [mm/%] T3 - 3mm /+10%
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥ 60
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR15 ≥ 15
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5mm PN-EN 12430 [N] PL(5)700 ≥ 700
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,039

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
40
Opór cieplny RD [m2 K/W]
1,00

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
40 2000 1200 28 67,20 2,688