ISOSTEP

Płyty ISOSTEP z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

  • podłóg pływających na stropach między kondygnacjami.

  • 1. dylatacja obwodowa z wełny mineralnej
  • 2. ISOSTEP
2

Właściwości

  • tłumią dźwięki uderzeniowe,
  • niepalne, stanowią barierę dla ognia,
  • łatwe w obróbce i montażu,
  • nie ulegają degradacji, trwałością przewyższają tworzywa sztuczne.

Parametry

ISOSTEP

MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10/40)-WS-WL(P)-CP2-MU1-AFr5 d=30 mm
MW-EN 13162-T7-DS(70,90)-CS(10/50)-WS-WL(P)-CP2-MU1-AFr5 d=40÷50 mm

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162+A1:2015-04

 

Metoda badania Jednostka miary Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) ≤ 30 mm PN-EN 823 [mm/%] T4 - 3 mm / + 5 %
> 30 mm [-/%] T7 0 / + 10 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)40 ≥ 40
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Ściśliwość PN-EN 823 [mm] CP2 ≤ 2
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Opór przepływu powietrza PN-EN 29053 [kPa·s/m2] AFr ≥ 5
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F  Euroklasa A1
 

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg  PN-EN 13162+A1:2015-04 Metoda badania Jednostka miary Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,040
 

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
30 40 50
Opór cieplny RD [m2 K/W]
0,75 1,00 1,25
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt w paczce Powierzchnia krycia 1 paczki Objętość 1 paczki Ilość paczek na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
30 1200 600 6 4,32 0,130 24 103,68 3,1104
40 4 2,88 0,115 24 69,12 2,7648
50 3 2,16 0,108 28 60,48 3,024