MW60 ISOROOF-TOP System ISODACH

Płyty MW60 ISOROOF-TOP z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

  • stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako warstwa wierzchnia w dwuwarstwowym w systemie izolacji ISODACH,
  • podłóg przeznaczonych pod wylewkę betonową

Właściwości

  • uniwersalność zastosowania z innymi podkładowymi płytami izolacyjnymi,
  • znakomite właściwości mechaniczne i podwyższone parametry fizyczne,
  • łatwe w obróbce i montażu,
  • niepalne, stanowią barierę dla ognia,
  • hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
  • stosując razem z płytą podkładową skutecznie unika się powstawania mostków termicznych,
  • zapewniają odpowiedni komfort cieplny.

Parametry

MW60 ISOROOF-TOP System ISODACH

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)60-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1-AFr5 d=30÷40 mm
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5
Grubość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 823 [mm/mm] T5 - 1 mm /+ 3 mm
Prostokątność Sb PN-EN 824 [mm/m] [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 [mm] [-] ≤ 6
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej PN-EN 1604 [%] DS(70,90) ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości)
[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥ 60
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR15 ≥ 15
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5mm PN-EN 12430 [N] PL(5)600 ≥ 600
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1
Opór przepływu powietrza PN-EN 29053 [kPa·s/m2] AFr ≥ 5
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F Euroklasa A1

Współczynnik przewodzenia ciepła

Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda
badania
Jedn.
miary
Poziomy lub tolerancje
Kody klas
lub poziomów
Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,038
 

Deklarowany opór cieplny RD

Grubość [mm]
30 40
Opór cieplny RD [m2 K/W]
0,75 1,05
 

Wymiary i pakowanie

Grubość płyt Format płyty Ilość płyt na palecie Powierzchnia krycia płyt na palecie Objętość płyt na palecie
Długość Szerokość
[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
30 2000 1200 36 86,40 2,592
40 2000 1200 28 67,20 2,688