Obowiązek informacyjny

ISOROC - obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec klientów i ich osób kontaktowych: 

- Jeżeli jesteś klientem, kliknij tutaj
- Jeżeli jesteś pracownikiem klienta, kliknij tutaj

Isoroc Polska S. A. - information obligation towards clients, contractors and their contact persons

- If you are our customer, click here
- If you are our customer's employee, click here